ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ірина Стригунова

Анотація


Дане дослідження полягає в характеристиці і пошуку специфіки візуальної комунікації установ охорони здоров’я. У статті обґрунтовано місце і значимість візуальної комунікації в закладах охорони здоров’я. На основі проведеного аналізу і порівнянні візуальної комунікації сучасних державних і приватних закладів охорони здоров’я, автором висвітлені принципи її розробки. Також увагу приділено ролі кольору, його сполученням і використанню у візуальній комунікації в охороні здоров’я.

Ключові слова


візуальна комунікація; охорона здоров’я; графічний дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Hunter G. What visual communication means in healthcare / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.manageupprm.com/blog/2016/11/8/what-visual-communication-means-in-healthcare.

Mawhinney J. 42 Visual Content Marketing Statistics You Should Know in 2017 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketing-strategy#sm.00000qkl4c8khjdlqqwhweol0sh3m.

Бергер А. Видеть — значит верить : 2-е изд. / Артур Бергер. — М.: «Вильямс», 2005. — 276 с.

Захаревич А. А. Графический дизайн как средство визуальной коммуникации / А. Захаревич // Актуальные проблемы авиации и космонавтики А. — Красноярск : Федеральное гос. бюдж. образовательное учр-е высшего образования «Сибирский гос. ун. науки и технологий им. ак. М. Ф. Решетнева». — 2016. — №12. — 736 с.

Люшер М. Закон гармонии в нас / М. Люшер. — М. : Институт консультирования и системных решений, 2008. — 352 с.

Підгірняк К. Ю. Архітектурно—планувальна організація міських поліклінік (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. арх. наук : спец. 18.00.02 «Архітектура будинків та споруд» / Підгірняк Квітана Юріївна — Київ, 1996. — 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут