ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІМІДЖ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Олена Юхно

Анотація


В Україні відмічається посилення активності громадських організацій, як важливого сектору в розбудові громадянського суспільства. Відповідно, виникає необхідність у формуванні іміджу громадських організацій засобами графічного дизайну. В статті йде мова про специфіку створення фірмового стилю громадських організацій.

Ключові слова


фірмовий стиль, імідж громадських організацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодуан Жан-П'єр. Управління іміджем компанії. Паблік Рілейшнз: предмет

і майстерність. - М .: Инфра-му, 2006.

Крижанівський О.А. Теоретичне осмислення культурно-історичної

спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового

розвитку Європи. В зб.: Історико-культурна спадщина Дніпровського

Лівобережжя, Курського П

засідання «Круглого столу», м. Київ, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2

липня 2009 р. / Редкол.: М. М. Мосунов (відп. ред.), О. А. Крижанівський,

Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко; Мінрегіонбуд України, ДНАББ ім.

В. Г. Заболотного, Центр соціокультурного проектування та

комунікативних технологій Інституту місцевої демократії, Барська

районна державна адміністрація, Барський гуманітарно-педагогічний

коледж імені Михайла Грушевського, Інститут інвестиційної стратегії

регіонального розвитку, Київський національний університет

будівництва і архітектури, Міжнародне товариство прав людини —

Українська секція. — К., 2010. — 88 с.

Мосунов Н.М., Крыжановский А.А. Реформы образования и

социокультурное проектирование устойчивого развития: украинопольское

партнерство. В зб.: Цілі та результати освітніх реформ:

українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.-практ. Конф., 15 — 16

травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. Наук

України, Вища пед. Школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава,

Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. Огнев'юка

В.О. [ редкол.: В.О. Огнев'юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Т.

Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 204 с. -

С. 116 — 126.

Резолюція ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська

земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку

(до 470-річчя надання місту Бар Магдебурзького права») / Наукові

записки Вінницького державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць

/ За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2011. – 337 с. – С. 324 –

Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська

земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку

(до 470-річчя надання місту Бар Магдебурзького права») / Наукові

записки Вінницького державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць

/ За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2011. – 337 с. – С. 326 –


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут