ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЕБ-ДИЗАЙНУ ПЕРШОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ 2000-Х РОКІВ

Олена Кетова

Анотація


Розглянуто поняття, функції, особливості українського вебдизайну як базової основи сучасного віртуального середовища. Досліджено історію виникнення веб-дизайну 2000х. Визначено та охарактеризовано основні стадії формування на шляху до створення сучасного інформаційного середовища.

Ключові слова


веб-дизайн; віртуальне середовище; інформаційні технології; стадії формування інформаційного середовища; поняття, функції та мета веб-дизайну

Повний текст:

PDF

Посилання


ПОСИЛАННЯ

Гончаров А.Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS : карманный

справочник / А.Ю. Гончаров. – М. : Изд-во "Кудиц-пресс", 2007. – 540с.

Бородаев Д.В. Веб-сайт как объект графического дизайна : монография /

Д.В. Бородаев. – Харьков : Изд-во "Септима ЛТД", 2006. – 588 с.

Луков Вл.А. Дизайн: тезаурусный анализ : монография / Вл.А. Луко, А.А.

Останин. – М. : Published in "Just", 2007. – 342 с.

Кирсанов Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. [Электронный ресурс]. – Доступный

с http://www.kirsanov.com/ web.design/main.html.

Лебедев А. Ководство / А. Лебедев. [Электронный ресурс]. – Доступный с

http://www.artlebedev.ru/ kovodstvo/sections/

Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена : пер. с анг. / Я. Нильсен. –

СПб. : Изд-во "Символ-Плюс", 2003. – 512 с.

Клоннингер К. Web-дизайн – Cloninger C. / К. Клоннингер // Fresh Styles

for Web Designers / Свежие стили Web-дизайна. – М. : Изд-во ДМК пресс,

– 192 с.

Веб-дизайн в Україні – http://webstudio2u.net/ua/design-web/105-unkaineweb-design.html

Попель А. Веб-зайн 2000-х – http://popel-studio.com/blog/article/web-design2000s.html

Еволюція веб-дизайну – https://spark.ru/startup/videovornka/blog/6686/

evolyutsiya-dizajna-izvestnih-sajtov


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут