ПОХОДЖЕННЯ ОБРАЗУ КОЗАКА МАМАЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ

Наталія Стрижко

Анотація


У статті досліджується походження та історична складова образу народної картини «Козак Мамай» в українському живописі. Проводиться аналіз різних підходів до тлумачення та живоптсного втілення образу. Проведено аналіз композиційного рішення картини, стилістичних особливостей та живописних прийомів

Ключові слова


український живопис; козак; образ народного героя

Повний текст:

PDF

Посилання


Щербаківський Д., Ернст Ф. Український портрет ХVІІ–ХХ ст. – К., 1925. – 61 с.

Жаборюк А.А. Український дожовтневий живопис. – Одеса, 1968. – 86 с. 276

Овсейчук В.А. Львовская живопись ХVІ–ХVІІІ вв. – Автореферат. Л., 1966. – 29 С.; Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII століття. – К., 1985. – 360 С.

Жолтовський П.М. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1978. –328 с.; Білецький П. Український портретний живопис ХVІІ– ХVІІІ ст. – К., 1968. – 319 с.; Белецкий П. Украинская портретная живопись ХVІІ–ХVІІІ вв. – Л., 1981. – 258 с.

Яблонская Т.В. Классификация портретного жанра в России ХVІІІ в. Автореферат. – М., 1978. – 25 с.

Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. – М., 1986. – С. 26–27

Мордвинова С.Б. Парсуна, ее истоки и традиции. Автореферат. – М., 1985. – 25 с.

Семенюк Д. Колекція натрунних портретів з фондів ЛІМ // Наукові записки Львівського історичного музею. – Львів, 1997. – С. 49 –50

Щербаківський Д. Казак Мамай // Сяйво. – 1913. – №11–12. – С. 251–258;

Єрофіїв І. Новий варіант малюнку «Козака-бандуриста». – Х., 1928. – С. 44–47 (НБУВ, Ви 13527)

Білецькитй П. Козак Мамай – українська народна картина. – Львів, 1960. – 52 с.

Марченко Т.М. Козаки-Мамаї. – Київ; Опішне, 1991. – 65 с.

Найден О.С. Українська народна картина. Фольклорний та етнографічний аспекти походження і функції образів. Автореферат. – К., 1997. – 32 с.

Гаврилова С. Народна картина // Родовід. – 1997. –№2 (16). – С. 36–42

Бушак С.М. Сміхова культура українського народу у творах «Козак Мамай» та «Запорожцях» Іллі Рєпіна // Скарбниця української культури. Зб. наук. пр. – Чернігів, 2002. – С. 72 –78.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут