КОНЦЕПТИ «БАГАТСТВО» І «БІДНІСТЬ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ДОМІНАНТИ

Катерина Юріївна Логвинчук

Анотація


У статті розглянуто національно-марковані концепти української лігвокультури – «багатство» і «бідність». Зроблено акцент на доведенні статусу цих концептів як лінгвокультурних домінант. Виявлено особливості  вербалізації та смислового наповнення концептів «багатство» і «бідність» в українській лінгвокультурі.


Ключові слова


концепт, картина світу, лінгвокультурна домінанта, багатство, бідність, когнітивна ознака.

Повний текст:

PDF

Посилання


ЛІТЕРАТУРА

Білоноженко М.В., Гнатюк І.С., Гнатчук В.В. та ін. Словник фразеологізмів української мови / М. В. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Гнатчук, В. В. Дятчук, Н.М. Неровня, Т. О. Федоренко. – К.: Науква думка, 2003. – 787 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая: Пер. с англ. / Отв. ред. М.А.Кронгауз, вступ. ст. Е.В.Падучевой. – М. : Русские словари, 1996. – 416 с.

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу, 2-е вид / І.О. Голубовська – К. : Логос, 2004. – 284 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / Редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1982–2006.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Маслова 2001 – Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.1. – Львів: ПАІС, 2008. – 344 с.

Прислів’я та приказки / Упоряд., передмова М. К. Дмитренка. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2008. – 176 с.

Саєвич І. Г. Комплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант. – / І. Г. Саєвич // Studіa phіlologіca. - 2013. – Вип. 2. – С. 95-99 .

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 494 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут