ПРОЦЕС ТРАНСПОЗИЦІЇ ЯК ВИЯВ ЯВИЩА СИНКРЕТИЗМУ (на матеріалі творів Люко Дашвар)

Людмила Василівна Петрук

Анотація


У статті розглядається проблема синкретизму як багаторівневого явища. З’ясовується і чітко окреслюється поняття синкретизму, простежується зв’язок  між синкретизмом і транспозицією.

Ключові слова


синкретизм, трансформація, частина мови, перехідність, рівні мови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Великий тлумачний словник української мови В.Т. Бусел 1440с.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004.— 400 с— Бібліогр.: с. 391—398.

Данилюк І.Г. Синкретизм у системі частин мови.: Дис. … канд..філол. наук. – Донецьк, 2006.

Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. Вид. 2-ге виправл. і доп. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 294с.

Зарицька В.Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Донецьк: ДоНУ, 2005.

Люко Дашвар Биті є. Макс http://vk.com/with_books.

Люко Дашвар Мати все: роман / Люко Дашвар; перед.О.Герасим’юк; худож. О.Маслов. – 3-тє вид.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015.– 336с.

Люко Дашвар Молоко з кров’ю: роман / Люко Дашвар; худож.А.Печенізький. – 2-ге вид., стереотип.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014.– 272с.

Люко Дашвар РАЙ.центр: роман / Люко Дашвар; худож. О.Маслов. – 6-те вид.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014.– 272с.

Люко Дашвар Село не люди: роман / Люко Дашвар; худож. Н.В.Переверзєва.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014.– 270с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля – К, 2006.– 716с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут