ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О І Головіна

Анотація


У статті викладено результати діагностики стану моралі студентської
молоді та дослідження умов формування морально-етичних цінностей в полікультурному
середовищі вищого навчального закладу.


Ключові слова


морально-етичні цінності, самосвідомість, умови розвитку, духовність, суспільна мораль

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко М.С. Валеологічний моніторинг рівня духовного здоров’я студентів / М.С.

Гончаренко, О.О. Гололобова. В.Г. Пасинок // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi

проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2008. – №1. – С. 35-36.

Максименко Е.И. Освоение студентом педагогического знания в процессе формирования

правовой культуры : автореф. дис… пед. наук : 13.00.08 / Е.И. Максименко. – Оренбург, 2008. – 20

с.

Роганова М. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів вищих навчальних закладів

як педагогічна проблема // Вісник Львів. ун-ту. – 2006. – №21. – С. 98-103.

Спивак В.А. Корпоративная культура : учебное пособие / В. А. Спивак. - Санкт-Петербург :

Питер, 2001. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут