ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕДУКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТЯН

А І Пономаренко

Анотація


У статті розглядається проблема сучасного виховного
ідеалу на основі аналізу праці Омеляна Вишневського «Український
виховний ідеал і національний характер»


Ключові слова


виховний ідеал, едукаційна діяльність, освітяни

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер.

(витоки, деформації і сучасні виклики). – Дрогобич : видавець Святослав

Сурма, – 2010. –160 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. / В.А.

Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. –176 с.

Паламарчук Л.Б. , Горохова Т.О. Хрестоматія з етнопедагогіки : навч.

посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / Л.Б

Паламарчук, Т.О

Горохова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 416 с.

Cухомлинський В.О. Про виховання. –М., Політвидав, 1973. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут