ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНИЇ ТЕХНІКУМАХ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

А В Праведна

Анотація


У статті висвітлено зміст та особливості підготовки
вчителя початкової школи в педагогічних технікумах у 20-х роках ХХ
століття в УСРР; виокремлено етапи загально педагогічної підготовки
вчителя у вищих навчальних закладах педагогічної освіти України 1920-1933
рр.


Ключові слова


вища освіта, професійна освіта, педагогічна освіта, технікум, педагогічний технікум, радянська Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія :

Підруч. для студ. / А. М. Алексюк; Міжнар. фонд "Відродження". – К.:

Либідь, 1998. – 558 c.

Дем’яненко Н. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ

– перша третина ХХ ст.): монографія / Н. Дем’яненко. – К.: ІЗМН, 1998.

– 328 с.

Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР

у 20-ті роки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук:

спец. «Історія України» 07.00.01 / В. В. Липинський. – Харків, 2001. –

с.

Лузан П. Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навчальний посібник

/ Лузан П. Г., Васюк О. В. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: ДАКККіМ,

– 296 с.

Ряппо Я. П. Що дала Жовтнева революція в галузі освіти на Україні / Я.

П. Ряппо. –Х. – 1928. – 113 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут