ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В О Яценко

Анотація


У статті розглядається поняття мотиву та
мотивації, досліджено сутність поняття навчальної мотивації, розкрито
теоретичні засади формування мотивації до навчання студентів вищих
навчальних закладів.


Ключові слова


мотивація, мотив, навчальна діяльність, навчальна мотивація, ціннісні орієнтації, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л. И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под

ред. Л. И. Божович и Л. В. Благонадежной. – М. : Педагогика, 1972. – С. 41–

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы /Е.П. Ильин, СПб.: Питер, 2000. – 361 c.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. – М.:

Смысл, 2005. – 352 с.

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Перевод. с англ. Татлыбаевой А. М. –

СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

Кочарян О. С. Структура мотивації навчальної діяльності студентів

[Текст]: навч. посіб. / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко. – Х.:

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т, 2011. – 40 с.

Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). Building

academic success on social and emotional learning: What does the research say? –

New York:Teachers College Press, 2004. – 210 p.

В


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут