ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Наталія Аркадіївна Фєдєшова

Анотація


Виділено мотиваційно-цільовий, концептуальний, діяльнісний і особистісно-рефлексивний етапи підготовки майбутніх учителів до роботи з підлітками із девіантною поведінкою. Акцентовано увагу на професійній компетентності вчителя та поєднанні таких умінь як гностичні, прогностичні, комунікативні, організаторські.


Ключові слова


вчитель, етапи фахової підготовки, девіантна поведінка, підлітки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодалев А.А. Восприятие человека человеком / А.А. Бодалев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1965.– 124 с.

Островська І.М. Професійна готовність майбутніх учителів права до роботи з підлітками девіантної поведінки / І.М. Островська // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. праць. − Харків : Луганськ. держ. інститут культ. і мистецтв, 2008. − Вип. 10. − С. 284-291.

Педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с.

Психология. Словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: ИПЛ, 1990. – 494 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут