КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

Юлія Олександрівна Лейбенко

Анотація


У статті розповідається про комунікативну культуру викладача вищої школи як складову його компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Зарецкая И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителя: дисс… канд. пед.наук / И.И. Зарецкая. – М., 2002 г. – 160 с.

Кан–Калик В.А. Основы профессионально–педагогического общения / В.А. Кан–Калик. Грозный, 1979.

Мазаева И.А. Профессиональная коммуникативная культура в содержании подготовки специалиста (на материале профессий «человек–человек»): дисс….канд.пед.наук / И.А. Мазаева.– М.– 2003. – 239 с.

Мудрик А.В. Социализация и смутное время / А.В. Мудрик. – М.: Знание, 1991. – 78 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. Ростов / Д, 2000. – 672 с.

Шевцова Е.В. Взаимосвязь профессиональной и коммуникативной культуры личности будущего специалиста / Е.В. Шевцова// Сб. науч. трудов СевКазГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Вып. № 10. – Ставрополь, 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут