МІФОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ СВІТЛАНИ БОГДАН

А І Негода

Анотація


Для української поезії кінця ХХ – початку ХХІ століття характерною є міфологічна спрямованість художнього мислення. Йдеться про усвідомлення міфа як альтернативної реальності, в якій можлива не лише актуалізація та індивідуально-авторська інтерпретація міфів і міфологічних мотивів, а й створення цілісного підходу до сприйняття світу. Ця тенденція простежується у творчості двотисячників, яскравою представницею яких є Світлана Богдан.

Літературна стратегія звернення до міфу як надчасової сутності дає змогу митцеві відмежуватися від сучасного дегуманізованого суспільства шляхом переосмислення міфологічного матеріалу й авторського міфотворення. За допомогою архаїчних пластів слова Світлана Богдан переосмислює традиційні уявлення, вибудовуючи з архетипів та міфологем космос власного слова. Ключові слова


міфологізм, архетип, міфологема, семантика, структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя: материалы Международной заочной научной конференции (г. Астрахань 19-24 апреля 2010 г.) / под ред. Г. Г. Исаева; сост. : Г. Г. Исаев, Т. Ю. Громова, Д. М. Бычков. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010.— 289 с.

Лосев А. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – 525 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. Токарев С. А. – М.: НИИ “Большая Российская энциклопедия”, Олимп, 2000. – Т. 1. – 672 с.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.: Слово. Знак. Дискурс / Під ред. Зубрицької М. — Львів: Літопис, 1996. — С. 109-135.

Холлис Дж. Мифологемы. Воплощения невидимого мира / пер. с англ. В. Мершавки. — М.: Независимая фирма «Класс», 2010.— 184 с.

Юнг К. Психологія та поезія // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.: Слово. Знак. Дискурс / Під ред. Зубрицької М. — Львів: Літопис, 1996. — С. 91-108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут