ГЕНДЕРНА РЕКЛАМА: ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ У ХХ – ХХІ СТ.

O O Лінкова

Анотація


У статті автор перш за все робить огляд використання жіночого образу у гендерній рекламі в західних країнах, СРСР та в Україні в історичній ретроспективі (ХХ-ХХІ ст.). Визначаються закономірності розвитку гендерного аспекту у рекламі в зазначених вище країнах. Також автор проводить аналіз української гендерної реклами, використовуючи конкретний приклад. У статті зазначається, які суспільні процеси мали вплив на характер та динамізм розвитку жіночого образу в рекламі на основі гендерної психології та стереотипів.


Ключові слова


«гендер», «реклама», «гендерна реклама», «жіночий образ», «гендерні стереотипи», «рекламна комунікація», «сексизм», «фемінізація».

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Андросова-Байда Дарина Феномен жінки-історика 1920-х рр.: механізми творення нової ідентичності [текст] / Дарина Андросова-Байда // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. – Вип. 19. – с. 23-41.

Артемьева Л.В. Женщины и политика [текст] / Л.В. Артемьева // Развитие личности – 2004. – № 1. – с. 97-105.

Жеребкин С. Femina Postsovietica: Гендерные стереотипы в украинской политике и литературе [текст] / С. Жеребкин // Femina Postsovietica. Украинские женщины в переходной период: от социальных движений к политике. Харьков: ХЦГИ, 1999. – 298 с.

Залкинд А.Б. 12 половых заповедей революционного пролетариата [текст] / А. Б. Залкинд // Философия любви: В 2 ч. М., 1990. Ч. 2. – 346 с.

Карсканова С.В. Проблема гендерної соціалізації особистості в зарубіжних та вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях [текст] / С. В, Карсканова // Науковий вісник МНУ ім.. В.О.Сухомлинського/ Педагогічні науки, Випуск 1.45 (106). – Умань. – c. 54 – 59.

Кон И.С. Социология личности [текст] / И. С. Кон / – М., Политиздат, 1967. – 383 с.

Кон И.С. Этнография и проблемы пола [текст] / И. С. Кон / // Советская этнография, №3 – М., 1983. – с. 25 – 34.

Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте [текст] / С. Коткин // Мишель Фуко и Россия. М.; СПб.: Летний сад, 2001. – 262 с.

Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник [вид. 2-ге, випр. та допов.], [текст] / В. В. Москаленко. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 688 с.

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996р. № 270/96-ВР (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №39. – с.182.

Рябов О.В. Русская философия женственности (ХІ-ХХ век) [текст] / О. В. Рябов // Иваново, Издательский центр «Юнона», 1999. – 263 с.

Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід: монографія [електронний ресурс]/ І. Лилик, Л. Магдюк, М. Лилик, О. Грей, О. Давліканова, О. Суслова, Є. Ромат, С. Лерке, Т. Примак, за заг. ред. к.ен., доц. Лилик І.В. – К.: ТОВ «Видавничий Будинок «Аванпост-прим», 2011 - 88 с. - Режим доступу:

http://www.uam.in.ua/upload/medialibrary/984/98489d68257c1ec66b6eeea763225079.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут