СИСТЕМА БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.: КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ

К А Лис

Анотація


У статті розглядається культурно та історично маркована лексика на матеріалі української та англійської прози межі ХІХ-ХХ ст. Досліджено її тематичні групи та різні види співвідношень між ними. Здійснюється порівняльний аналіз цих співвідношень в українській та англійській мовах, і встановлюються спільні та відмінні риси між ними.


Ключові слова


реалії, безеквівалетна лексика, українська література, англійська література.

Повний текст:

PDF

Посилання


Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе (реалии). // Мастерство перевода. – М., 1970. – 468 с.

Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С.Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, – 224 с.

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). / Р.П.Зорівчак. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.

Козачук А.М. Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу / А.М.Козачук // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 309–311.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М.П.Кочерган. – К., 2006. – 368 с.

Левицкий В.В. Квантитативные методы в лингвистике / В.В.Левицкий. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 264 с.

Франко І. Я. Перехресні стежки [Електронний ресурс] / І.Я.Франко. – 1900. – 224 с. – Режим доступу до ресурсу: shron.chtyvo.org.ua/Franko/Perekhresni_stezhky.doc

Conan Doyle A. The Adventures of Sherlock Holmes [Електронний ресурс] / Arthur Conan Doyle // The complete Sherlock Holmes Canon. – 2014. – 162 p. – Режим доступу до ресурсу: https://sherlock-holm.es/stories/pdf/a4/1-sided/advs.pdf

Djachy K. Realia as Carriers of National and Historical Overtones [Електронний ресурс] / K. Djachy, M. Pareshishvili // ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=97574981〈=ru&site=ehost-live.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут