№ 3 (2015)

Зміст

Українська мова і література

КОНЦЕПТИ «БАГАТСТВО» І «БІДНІСТЬ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ДОМІНАНТИ PDF
Катерина Юріївна Логвинчук
ПРОЦЕС ТРАНСПОЗИЦІЇ ЯК ВИЯВ ЯВИЩА СИНКРЕТИЗМУ (на матеріалі творів Люко Дашвар) PDF
Людмила Василівна Петрук
МІФОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ СВІТЛАНИ БОГДАН PDF
А І Негода

Мова і література (англійська)

СИСТЕМА БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.: КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
К А Лис

Педагогіка вищої школи

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Юрченко (Воробйова)
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О І Головіна
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕДУКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТЯН PDF
А І Пономаренко
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНИЇ ТЕХНІКУМАХ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
А В Праведна
БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
М М Рижак
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
В О Яценко
ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Ганна Кузнєцова (Лупеха)
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Наталія Аркадіївна Фєдєшова
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ PDF
Юлія Олександрівна Лейбенко
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ PDF
Тетяна Бандурка

Медіа-комунікації

ГЕНДЕРНА РЕКЛАМА: ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ У ХХ – ХХІ СТ. PDF
O O ЛінковаГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут