ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬНІСТЬ У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Olena О. Skliar

Анотація


У статті розглянуто особливості експлікації епістемічної модальності у текстах наукового стилю, проаналізовано засоби вираження епістемічної модальності, з’ясовано специфіку функціонування суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах різних жанрів.


The article deals with explication epistemic modality in scientific texts. The means of expression of epistemic modality are characterized; specifics of function of subjective modal means in different genres of scientific texts are defined.Ключові слова


суб’єктивна модальність; епістемічна модальність; модальне значення категоричної достовірності; модальне значення проблематичне достовірності; модальник; науковий текст; subjective modality; epistemic modality; modal mean of categorical authenticity;

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / Н.Д. Арутюнова. – Москва : Наука, 1976. – 338 с.

Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В. В. Виноградов // Избр. тр.: Исследования по русской грамматике. – Москва : Наука, 1975. – Т. 2. – С. 38-79.

Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Горпинич. – Київ : ВЦ «Академія», 2004. – 336 с. (Альма-матер)

Доценко О. Л. Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності : монографія / Олена Леонідівна Доценко. – Київ : Міленіум, 2006. – 226 с.

Ермолаева Л. С. К вопросу о соотношении модальности и предикативности / Л. С. Ермолаева // Филологические науки. – 1963 – №4 – С.119-126.

Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут