Том 1, № 1 (2017)

Перший випуск 2017 року

Зміст

Лінгвістичні дослідження

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ЖАНРУ «НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ» У ФРАНЦУЗЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ PDF
Китерина Білик
ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКИ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ PDF
Олександр Воробйов
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З АНТРОПОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Дяченко
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФРАНКОМОВНОГО ЖІНОЧОГО ДИСКУРСУ PDF
Маргарита Загоруйко
ЧАС І ПРОСТІР У МОВЛЕННІ ІЛОНА МАСКА PDF
Анастасія Ковтун
ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ганна Косигіна
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГОДОНІМІВ БАРСЕЛОНИ PDF
Анастасія Лаврукевич
СУГЕСТИВНИЙ МЕТОД ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ В ТЕКСТАХ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ВИСТУПІВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА PDF
Дарія Лісна
КОМПЛІМЕНТ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ АКТ PDF
Вікторія Луцак
СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ XXI ст. PDF
Ярослава Мироненко
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЧАСТОК В ІДІОСТИЛІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА PDF
Тетяна Михайленко
МОВА І СТИЛЬ БАРОКОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ XVII - XVIII СТ. PDF
Ганна Москальчук
ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНИЙ КОД» У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ PDF
Владислава Нагорна
ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ В ТЕКСТОПРОСТОРІ ГАБРІЕЛЯ ГАРСІЯ МАРКЕСА PDF
Дарія Науменко
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСУ МОДИ У ФРАНКОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Інесса Пан
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У ФРАНЦУЗЬКОМОВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СОЦІАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ) PDF
Марія Слюсар
ОДНОРІДНІСТЬ ДИСКУРСУ МОДИ PDF
Вероніка Смірних
НЕОЛОГІЗМИ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Солопчук
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНТРОПОНІМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦІЇ PDF
Дар’я Федько
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗВ ПРОФЕСІЙ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ФРАНЦІЇ PDF
Оксана Фещенко
ТАБУЙОВАНА ЛЕКСИКА ТА ЕВФЕМІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СМЕРТІ В ЯПОНСЬКІЙ МОВІ PDF
Ольга Шаповал
ЕМОЦІЙНО-ОЦІННІ НОМІНАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН МІЖОСОБИСТІСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ PDF
О. Смакова

Літературознавчі студії

Художні виміри індивідуальної і колективної свідомості в романістиці Юрія Винничука PDF
Ольга Дорошенко
НЕЛІНІЙНИЙ НАРАТИВ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЦАНЬ СЮЕ (на прикладі оповідання «Віл») PDF
Вікторія Максимець
ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ МО ЯНЯ PDF
Олександра Маньчик
ДИСКУРС ТІЛЕСНОСТІ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО PDF
Марина Луценко
МІФОПОЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІРИКИ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ PDF
Яніна Науменко
НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ PDF
Тетяна Сенич
ДУАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «УРІЗЬКА ГОТИКА» ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ГОРОРУ PDF
Анастасія Трофименко
ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ ТА ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛІТЕРАТУРИ «ВТРАЧЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ» PDF
Артур Шевченко
ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРТЕКСТУ В РОМАНІСТИЦІ ДЖОНА ФАУЛЗА PDF
Віталій Легкий
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІХЕВІОРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГЕДОНІКА (НА ОСНОВІ РОМАНУ «НА ЗАПАХ М’ЯСА» ЛЮКО ДАШВАР) PDF
Юрій Телець
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМА ПЕРЕКОДУВАННЯ МИСТЕЦТВ PDF
Світлана Нагорна

Методика викладання мови та літератури

ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 11 КЛАСУ PDF
Ірина Баліцька
НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ PDF
Китерина Бойко
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СКАЙП- ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ PDF
Віталіна Глущенко
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ НА МОВНИХ КУРСАХ PDF
Жанна Луганська
САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
Сергій Москальчук
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ PDF
Оксана Оверчук
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯПОНСЬКОГО ПИСЬМА НА ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ ЕТАПІ PDF
Мар’яна Пілянська

Переклад

ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ЕРГОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Антон Павлюк
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ КОМЕНТАР ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ НЕПЕРЕКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ PDF
Марія КоваленкоГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут