Психологічні особливості взаємозв'язку агресивності і сприйняття гумору у студентському просторі

Софія Степанівна Барабащук

Анотація


Розглянуто психологічні особливості взаємозв’язку агресивності та сприйняття гумору молоддю. Здійснено теоретичний аналіз психологічних підходів для розкриття понять ‹‹агресивність›› та ‹‹гумор›› у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Емпірично досліджено прояви агресивності та видів агресії у студентської молоді. Визначено ставлення студентів до гумору та прояви стилів та видів гумору у студентської молоді. Встановлено закономірності взаємозв’язків проявів агресивності та гумору у студентів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэрoн Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 2000, – 352 с.

Головкина Е.А. Представление студентов о сущности конфликтов / Е.А.Головкина // Известия высших учебных заведений. Серия ‹‹Социология. Экономика. Политика››. - 2012. - №2. - С.52-56.

Зайва О.О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: спец. 19.00.01 – «загальна психологія, історія психології» / О.О. Зайва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. —Харків, 2006. —19 с.

Мазоха І.С. Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец.: 19.00.01 – «загальна психологія, історія психології» / І.С.Мазоха; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2008. — 20 с.

Мартин Р. Психология юмора / Р. Мартин. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.

Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности / А. А. Реан // Психологический журнал. – 1996. – №5. – Т. 17. – С. 3–17.

Фройд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. — СПб.-М.: Университетская книга, 1997.— 318 с.

Giora, R. On the cognitive aspects of the joke. Journal of Pragmatics, 1991, № 16, pp. 465-485.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут