Архетип страждання в колективному несвідомому українців

Тетяна Олексіївна Лимар

Анотація


У статті здійснено огляд становлення поняття архетипу та його визначення. Розглянуто основні архетипи української нації. Визначено місце страждання в архетипічних явленнях українців. Представлено результати емпіричного дослідження архетипічних уявлень українців. Наведено результати дослідження представленості феномену страждання в архетипічних уявленнях українців. Проаналізовано зв'язок феномену страждання зі схильністю до віктимної поведінки, особливостями її прояву. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Бичатін С. Символи та міфи. Культурологічна концепція К. Юнга / С. Бичатін// Людина і світ. – 2002. – № 1. – С. 60-65.

Бураго Д.С., Дзюба І.М., Жулинськтй М.Г., Казарін В.П., Мазепа Н.Р., Михед П.В., Олійник Б.І., Стус Д.В., Сулима М.М., Цибулько В.М.. Українськінароднідуми та пісні: - К.: ДімДмитра Бураго, 2007.- 271 с.

Вельцер Г. История, память и современностьпрошлого / Гаральд Вельцер // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3. – С. 40-51

Голянич М. Проблема національної свідомості та духовності українців: україноцентричний вимір [Електронний ресурс] / Михайло Голянич // Нові права. – 2009. – Режим доступу: http://newright.il.if.ua/golyanych.htm

Едінгер Е. Міф як символічне виявлення взаємозв’язку між Его і Самістю [Електронний ресурс] / Е. Едінгер – Режим доступу до ресурсу: http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content”task=view”id=209”Itemid=69

Касьянов Г. Украина – 1990: «Бои за историю» / Г. Касьянов // Новое литературное обозрение. – 2007. – № 1. – С. 76–93.

Левчук Л. Т. Психоанализ: от бессознательного к «усталости от сознания». — К.: Вища школа, 1989. — 183с.

Липа Ю. Призначення України / Ю.Липа // Дніпро. Спеціальний випуск. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1997. – № 11–12. – 268 с.

Скокова Л. Культура – суспільство – особистість: навч. посіб. / [за ред. Л.Скокової.] – К., 2006. – 250 с.

Фрай Н. Преодоленное прошлое? Третий рейх в современномсознании / Норберт Фрай // AbImperio. – 2004. – № 4. – С. 21–40.

Юнг К. Бог и бессознательное. – М.: Олимп; ООО "Издательство АСТ-ЛТД", 1998. – 480 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг. – Москва: "Ренессанс" СП "ИВО-СиД", 1991. – 249 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут