Динаміка кар’єрних орієнтацій майбутніх психологів

Ганна Андріївна Гойко

Анотація


Розглянуто проблему формування кар’єрних орієнтацій майбутніх фахівців. За результатами емпіричного дослідження кар’єрних орієнтацій майбутніх психологів зафіксовано позитивну динаміку, зокрема посилення  прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, а також активізацію бажання вирішувати складні професійні завдання.  Встановлено, що  мотивація професійної діяльності упродовж фахового навчання студентів-психологів знижується, що свідчить про нездійсненні очікування студентів або зниження загального інтересу до обраної професії. Виявлено позитивні  зміни професійної самооцінки студентів, яка стабілізується і стає адекватною упродовж їхнього фахового навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. М. Системные принципы детерминации психофизиологических взаимоотношений у студентов первых лет обучения в вузе / Л. М. Балабанова // Вісник Харківського університету. – Сер. «Психологія». – 1999. – № 2. – С. 18-24.

Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика / М.Вудвок. – М.: Владос, 1991. – С. 3-126.

Зеер Э. Ф. Диагностика профессионального развития личности молодого специалиста: отчет о НИР / Свердл. инж.-пед. ин-т; рук. работы Э. Ф. Зеер. – Свердловск: Издательство СИПИ, 1989. – 37 с.

Карнышев А. Д. Очерки социальной психологии / А. Д. Карнышев. – Иркутск: Логос, 1998. – 325 с.

Маркова А. К. Каръерные ориентации личности в связи с психологическими составляющими ее мотивационно-потребностной сферы /А. К. Маркова // Человек. Сообщество. Управление: взгляд молодого исследователя (психология): материалы Всерос. научно-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун- т, 2008. – 100 с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. – Х.: Прапор, 2009. – 672 с.

Schein E.N. Career anchors resisted/implications or career development in the 21St century / E.N. Schein // Academy of Management Executive. – 1996. – Vol. 10. – № 4. – P. 80-89.

Super D. E. Career development: self-concept theory / Super D. E. – New York: College Entrance Examination Board, 1963. – 462 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут