Вплив емоцiйного iнтелекту на ефективнiсть гри у гравцiв DOTA 2

Віталій Ярославович Зубков

Анотація


В статтi розглянуто питання особливостей впливу емоцiйного iнтелекту (ЕI) у гравцiв Dota 2 на ефективнiсть їх гри. Висвiтлено результати дослiдження якостей емоцiйного iнтелекту та рiвня алекситимiї у гравцiв. Встановлено зв'язок мiж внутрiшньоiгровим рейтингом гравцiв та якостями емоцiйного iнтелекту i  рiвнем алекситимiї.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена / И.Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–86.

Березюк Г. Емоцiйний iнтелект як детермiнанта внутрiшньої свободи особистостi / Г. Березюк // Психологiчнi студiї Львiвського ун-ту. – 2007. – С. 20–23.

Вайсбах Х. Эмоциональный интеллект / Х. Вайсбах, У. Дакс. – М. : Лик Пресс, 1998. – 289 с.

Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / Г. Гарднер. – М. : Вильямс, 2007. – 512 с.

Дерев’янко С.П. Емоцiйний iнтелект як чинник соцiально-психологiчної адаптацiї особистостi до студентського середовища : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи / С.П. Дерев’янко. – К., 2009. – 20 с.

Зарицька В.В. Емоцiйний iнтелект: актуальнiсть проблеми / В.В. Зарицька // Вiсник ХНПУ iм. Сковороди. Психологiя. – Х. : ХНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 56–65.

Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн / Д. В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3–22.

Носенко Е. Л., Емоцiйний iнтелект: концептуалiзацiя феномену, ocновнi функцiї: [монографiя] / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига – К.: Вища школа, 2003. – 126 с.

Bar-On, R. Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual / R. Bar-On - Toronto: Multi-Health Systems, 1997. – P. 232.

Mayer, J. D. The intelligence of emotional intelligence / J. D. Mayer, P. Salovey // Intelligence. N.Y. - 1993. – P. 433-442.

Salovey, P. Some final thoughts about personality and intelligence / P. Salovey, J. D. Mayer // Personality and intelligence. – Cambridge, U.K. Cambridge University Press, 1994, – pp. 303-318.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут