Вплив ґендерних стереотипів на особливості управлінської діяльності в органах центральної влади

Святослава Борисівна Федорець

Анотація


У статті розглянуто вплив ґендерних стереотипів на домінуючі уявлення щодо управлінської діяльності. Висвітлено результати дослідження особливостей сприймання різноґендерних керівників, а також акцентовано увагу на деяких параметри, які варто зважити при оптимізації взаємодії керівника-жінки чи управлінця-чоловіка з колективом підлеглих.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анупрієнко О. Л. Ґендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні / О. Л. Анупрієнко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 290-295.

Брушлинский А.В. Психология субъекта / [Отв. ред. В.В. Знаков] – М.: Институт психологии РАН; СПб.: Изд-во «Алетейя», 2002. – 272 с.

Сорокіна О. А., Федорець С. Б. Вплив ґендеру на особливості менеджменту в органах центральної влади [Електронний ресурс] / О. А. Сорокіна, С. Б. Федорець // Наукові здобутки студентів Інституту людини: збірник наукових праць. – 2016. – № 1(5). – Режим доступу: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/63/ - Заголовок з екрану.

Чемеринська Д. І. Ґендерні відмінності в поведінці керівника: особливості жіночого управління / Д. І. Чемеринська // Технології розвитку інтелекту. – 2014. – № 5. – С. 40-54.

Williams J.E. & Best D. L. Measuring Sex Stereotypes: A thirty-nation study (rev. ed.) / J.E. Williams, D. L. Best. – Beverly Hills: Sage. – 1990. – 240 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут