Особливості агресивної поведінки у підлітковому віці

Юлія Батирівна Сайпілаєва

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти агресивної поведінки особистості у вітчизняних та зарубіжних концепціях. Охарактеризовано причини та форми агресивної поведінки підлітків. Представлено результати дослідження агресивної поведінки підлітків з благополучних та неблагополучних родин. Доведено взаємозв'язок агресивної поведінки і самооцінки в підлітковому віці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимова М.К. Психодиагностика. Теория и практика: учеб. [для бакалав.] / [под ред. М.К. Акимовой]. – [4–е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 631 с.

Андрєєв Ю.С. Причини виникнення підліткової агресії в сучасному середовищі / Ю.С. Андрєєв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2014. – № 5(1). – С. 148–157.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

Герасимчук А.А. Соціологія / А.А. Герасимчук, Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 237 c.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: учеб. пос. – СПб.: Речь, 2003. – 452с.

Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, О.А.Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2012. – 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут