Психологічні особливості молоді схильної до використання Інтернет-ресурсів як засобів самопрезентації

Вікторія Вікторівна Бондаренко

Анотація


У статті зроблено аналітичний огляд самопрезентації як психологічного явища. Проаналізовано наукові джерела, присвячені різним підходам до вивчення самопрезентації. Розглянуто психологічний зміст і етапи самопрезентації, селфі-манії. Представлене дослідження психологічних особливостей молоді схильної до використання Інтернет ресурсів як засобів самопрезентації та емпіричне підтвердження теоретичних напрямків, які  займались висвітленням вказаної проблеми. Порівняно контрольну та експериментальну групи щодо психологічних особливостей молоді, які використовують selfiе (селфі) та які ні; охарактеризовано етапи проведення дослідження та особливості формування вибірки, виявлено розбіжності між двома групами, описані їх характеристики, звернено увагу на відмінності у показниках.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амяга Н.В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении Н.В. Амяга / / Личность. Общение. Групповые процессы: сб. обзоров. М., 1991.-C. 37-75.

Белінська Є.П., Жичкіна А.Е. Сучасні дослідження віртуальної комунікації: проблеми, гіпотези, результати Є.П. Белінська, А.Е. Жичкіна// Освіта і інформаційна культура. Т. 5. Вип. 7. – М.: РАО, 2000. – С. 395-431.

Бодалев А.А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М., 1995. – 347 с.

Гоффман І. Уявлення себе іншим // Сучасна зарубіжна соціальна психологія. Тексти. М., – 1984. – С. 188–198.

Гоффман І. Уявлення себе іншим у повсякденному житті / І. Гоффман. – М.: Канон-Прес, 2000. – 304 с.

Журавльова І.А. Феномен самопрезентації особистості в психології / В. А. Журавльова // Вісник університету. – 2012. – №12. – С. 248-253.

Котлярова М.Н. Теорії самопрезентації. – СПб., 2002. – С. 163.

Пикулёва О.А. Самопрезентация личности: Мотивация и пространство «Я» // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 8 / [под ред. Л.А. Коростылевой]. -СПб., 2004. – 145c.

Соколова-Бауш Е.А. Самопрезентация как фактор формирования впечатления о коммуникаторе. / 1-ая Санкт-Петербургская конференция студентов и аспирантов "Психология на пороге XXI века: актуальные проблемы". Тезисы докладов. СПб.: Изд-во: СПбГУ. 1999. С. 148-149.

Хороших В.В. Психологические факторы успешности самопрезентации: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. - СПб., 2001.- 193 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут