Психологічна готовність особистості до волонтерської діяльності

Ірина Сергіївна Зленко

Анотація


У статті розкрито зміст поняття волонтер та особливість  волонтерської діяльність, поданий стислий аналіз особливостей психологічної готовності особистості до здійснення волонтерської діяльності, проаналізовано такі поняття, як альтруїзм, співчуття, мотиваційні чинники особистості до волонтерської та емпірично досліджено психологічну готовність особистості до волонтерської діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бгажноков Б. Х. Культура емпатії / Б. Х. Бгажноков. // Етнографічна освіта. – 2003. – №1. – С. 55–68.

Волонтерський рух в Україні Громадські об’єд- нання в Україні, 2007. – 135 с.

Про волонтерську діяльність [Електронний ресурс] // Закон України – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. – Заголовок з екрану.

Про благодійну діяльність та благодійні організації [Електронний ресурс] // Закон України – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5073-17/paran188#n188. – Заголовок з екрану.

Ільїн Е.П. Емоції і почуття / Ільїн Е.П. – Пітер: СПб.: Пітер, 2007. – 783 с.

Лях Т.Л. Методика організації волонтерських груп : Навч. посіб. / Т. Л. Лях. — К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. — 160 с

Головін С. Ю. Словник практичного психолога / С. Ю. Головін. – Мінськ: Харвест, 1998. – 807 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут