Технології підготовки студентів-волонтерів до організації вуличного дозвілля дітей

Вікторія Юріївна Качуровська

Анотація


У статті здійснено аналіз технологій підготовки студентів-волонтерів  до організації вуличного дозвілля дітей у центрах соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді, громадських організаціях та вищих навчальних закладах України.  Висвітлено результати дослідження щодо підготовки студентів-волонтерів до організації вуличного дозвілля дітей. Описано запропоновану нами  універсальну технологію підготовки студентів-волонтерів до організації вуличного дозвілля дітей, до якої належить волонтерська програма щодо залучення та підготовки волонтерів, авторський тренінг, супервізія, інтервізія, та сучасна технологія відкритого простору «OpenSpace».


Повний текст:

PDF

Посилання


Ожегов С. Толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / С. Ожегов, Н. Шведова. - «Азъ». – 1992.

Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій [для студ. спец. «Соціальна педагогіка»] / Р. Х Вайнола – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – 152 с.

Лях Т. Л. Напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерських груп / Т. Л. Лях // Соціальна робота і сучасність : теорія та практика : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.,(20–21 трав. 2010р.) / [за ред. Б. В. Новікова, Л. М. Димитрова.] – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 332–333.

Лекційний курс «Сутність поняття «супервізія», мета, завдання, функції та типи супервізії» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/300/4.pdf. - Заголовок з екрану.

Інформаційне повідомлення: «Метод інтервізія як спосіб колективного вирішення проблем» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rmcrogatyn.at.ua/Seminar_zav_RMC/vprava_intervizijna_zustrich.pdf. - Заголовок з екрану.

Що ж це таке «Відкритий простір»? [Електронний ресурс] // Ресурсний центр «Гурт». – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://gurt.org.ua/uploads/news/2009/11/25/pro_open_space.pdf. - Заголовок з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут