Соціалізація дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Наталія Володимирівна Муляр

Анотація


Проаналізовано різні підходи щодо поняття «соціалізація». Розглянено соціалізацію дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Проаналізовано бар’єри, які виникають у дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю. Розгляненно Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями як структурний підрозділ Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. Виділені основні напрямки роботи спеціалістів з дітьми, які мають інвалідність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белухин Д. А. Основы личностного ориентированной педагогики : курс лекций / Белухин Д. А. – М.-Воронеж : 2006. – 186 с.

Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 2009. – 85 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Ковалева К. М. Основы социологии : учеб. пособ. [для студ. средн. спец. учеб. завед. ] / Ковалева К. М. – М. : Социс, 2003. – 384 с.

Кон И. С. НТР и проблемы социализации молодёжи / И. С. Кон. – М. : 1998. – 210с.

Селиванова Л. В. Основы социологии : учеб. [пособ. / Л. В. Селиванова]. – Калуга : Ин-т усовершенствования учителей, 2002. – 235 с.

Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2004. – 444 с.

Лукашевич М. Л. Соціалізація. Виховні механізми і технології / М. Л. Лукашевич. – К. : 2008. – 118 с.

Мудрик А. В. Социализация как социально-педагогическое явление / А.В. Мудрик / Воспитательное пространство как объект педагогического исследования : [сб. тр.] – М. : 2006. – 286 с.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [уклад.: В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін.; під заг. ред. В. І. Воловича]. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 2008. – 736 с.

Филонов Г. П. Социальная педагогика: научный статус и прикладные функции / Г. П. Филонов // Педагогика. – 2004. – № 6. – С. 37–42.

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу: http://www.ssm.kiev.ua.

Напрями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями : рубрика [Електронний ресурс] // Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. – Режим доступу: http://www.ssm.kiev.uа.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут