Число 4 (2016) Матеріали студентської науково-практичної конференції "Перші кроки у науку"

Зміст

Програма конференції

Програма студентської науково-практичної конференції "Перші кроки у науку" PDF
 

Практична психологія

Психологічні особливості взаємозв'язку агресивності і сприйняття гумору у студентському просторі PDF
Софія Степанівна Барабащук
Регуляція психічного стану особистості медіа засобами PDF
Юлія Олегівна Войтенко
Культуральні аспекти психологічного благополуччя студентської молоді PDF
Катерина Юріївна Беліченко
Архетип страждання в колективному несвідомому українців PDF
Тетяна Олексіївна Лимар
Мультиплікаційний простір молодшого школяра очима батьків та дітей PDF
Вікторія Іванівна Куць
Особливості агресивної поведінки у підлітковому віці PDF
Юлія Батирівна Сайпілаєва
Особливості психологічної картини світу учасників бойових дій PDF
Світлана Ігорівна Янковська
Психологічні особливості молоді схильної до використання Інтернет-ресурсів як засобів самопрезентації PDF
Вікторія Вікторівна Бондаренко

Психологія

Динаміка кар’єрних орієнтацій майбутніх психологів PDF
Ганна Андріївна Гойко
Вплив емоцiйного iнтелекту на ефективнiсть гри у гравцiв DOTA 2 PDF
Віталій Ярославович Зубков
Психологічні детермінанти феномену віктимності PDF
Євгенія Олександрівна Тинко
Вплив ґендерних стереотипів на особливості управлінської діяльності в органах центральної влади PDF
Святослава Борисівна Федорець
Соціально-психологічні особливості емоційного вигорання у бортових провідників в сфері цивільної авіації PDF
Ганна Павлівна Хвостовська
Особливості ціннісних орієнтацій молоді субкультурних угрупувань PDF
Ярослав Олександрович Бігун
Психологічні особливості «Я-концепції» жінок гомосексуальної орієнтації PDF
Аліна Вячеславівна Омельчук
Психологічна готовність особистості до волонтерської діяльності PDF
Ірина Сергіївна Зленко
Психологічні особливості становлення громадянської позиції студентської молоді PDF
Євген Валерійович Янович
Особливості мотивації жінок до занять фітнесом PDF
Євгенія Юріївна Вакуленко

Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна робота неурядових організацій України з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування PDF
Ірина Ігорівна Дунасі
Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки серед неповнолітніх, які перебувають на обліку в правоохоронних органах PDF
Анастасія Ігорівна Труш
Вплив активного дозвілля на відмову учнів професійно-технічних навчальних закладів від вживання психоактивних речовин PDF
Анжела Василівна Качан
Технології підготовки студентів-волонтерів до організації вуличного дозвілля дітей PDF
Вікторія Юріївна Качуровська
Соціалізація дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями PDF
Наталія Володимирівна Муляр
Формування навичок безпечного спілкування учнівської молоді в соціальних мережах як соціально-педагогічна проблема PDF
Катерина Олександрівна РоманенкоГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут