2015: Перші кроки до науки

Зміст

Дошкільна освіта

Формування позитивного ставлення до навчання в школі у дітей старшого дошкільного віку PDF
Анна Олександрівна Петрикова
Психологічні особливості уваги у хлопців і дівчат старшого дошкільного віку PDF
Олексій Володимирович Фараон
Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку засобами мультемедіа PDF
Марія Костянтинівна Ткач
Формування еколого-природничої компетенції дітей середнього дошкільного віку засобом мультиплікації PDF
Марина Олександрівна Степаненко
Співпраця дошкільних навчальних закладів з сім'єю з формування основ економічної культури дітей старшого дошкільного віку PDF
Тетяна Олександрівна Петрикова
Духовність батьків як чинник морального розвитку дітей дошкільного віку PDF
Олена Миколаївна Малишева
Підготовка майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор і вправ для дошкільників PDF
Інна Валеріївна Кузавка
Особливості сформованості екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку PDF
Тамара Василівна Кротюк
Психологічні особливості емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах виховання у неповній сім’ї PDF
Ганна Інна Зузуля
Стан проблеми формування іміджу вихователів ДНЗ в практиці освітнього процесу вищого навчального закладу PDF
Ольга Георгіївна Жукова
Становлення фахової підготовки вихователів у м. києві (кінець хіх – початок хх ст.) PDF
Юлія Олександрівна Диренко
Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор і вправ PDF
Ксенія Олександрівна Гарус
Формування доброзичливих стосунків у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої літератури PDF
Юлія Олегівна Аврамова

Початкова освіта

Сутнісні характеристики ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до професії PDF
Юлія Вовк
Упровадження форм, методів та засобів здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчально-виховний процес початкової школи PDF
Анастасія Анатоліївна Задорожна
Робота над байкою на уроках літературного читання PDF
Наталія Володимирівна Черепанська
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Катерина Геннадіївна Снитко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Іванна Михайлівна Ченчевик
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ PDF
Наталія Сергіївна Пасічник
СИТУАТИВНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Юлія Олександрівна Бобровник
ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ
Лідія Валеріївна Чернецька
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анжеліка Сергіївна Мельнікова
ВЗАЄМОДІЯ СІМ`Ї ТА ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Дарина Геннадіївна Лавриненко
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Денис Олександрович Козлітін
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Світлана Миколаївна Дениско
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СИТУАТИВНИХ ВПРАВ
Анна Олександрівна Гребенкіна
АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Інна Олександрівна Лаптійчук
РОЗВИТОК ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Надія Анатоліївна Ткаченко
ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ
Аліна Олександрівна Колеснікова
ВИВЧЕННЯ БУКВИ «Ю». ПОЗНАЧЕННЯ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ ЙУ ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО
Олена Іванівна Агоста
ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМ ВЕННА ПРИ РОБОТІ НАД ЛІТЕРАТУРНОЮ КАЗКОЮ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Вікторія Станіславівна НегурицяГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут